از یک سو، آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان نسبت به معضلات زیست‌محیطی باعث فاصله گرفتن آن‌ها از محصولات یکبار مصرف شده و از سویی دیگر، سبک زندگی با سرعتی باورنکردنی به سمت مدرنیته و حتی مصرف‌گرایی در حرکت است....

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

این افزودنی به آب، دی‌اکسیدکربن و کمتر از ۱ درصد زیست‌توده تجزیه می‌شود...

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

میکرو- و نانوپلاستیک‌ها در خاک، برف، باران، اقیانوس و حتی بالای هیمالیا یافت می‌شوند...

نوع چسب و همچنین نوع جوهر چاپی که استفاده می‌شود، تأثیر بسزایی در کیفیت مواد قابل بازیافت دارد...

برای اولین بار، Lifocolor سری رنگ‌های پرطرفدار سال ۲۰۲۲ خود را با توجه به استانداردهای مستربچ‌های زیستی طراحی کرده است...